Kielland, Madlaveien 50

Utgangspunktet var en tomannsbolig fra 1932 som skulle bygges om til to etasjer butikklokaler (i underetasje og 1. etasje). Over butikklokalene skulle det være kontorer, og det skulle være leilighet i toppetasjen.

Siden huset står på myr, var grunnarbeidene en krevende jobb. Madlaveien er høyt trafikkert, med mye busser og andre tunge kjøretøyer. Løsningen ble et fundament med spirorør fylt med betong, en stødig og god løsning.

Uttalelse fra kunde:
Å rehabilitere, modernisere og bygge til hos oss var en stor og omfangsrik jobb. Vi har vanskelige grunnforhold med myr og høyt grunnvann. Dette kombinert med at vi skulle åpne opp hele fasader og innlemme en ny konstruksjon og nytt bygg i det gamle huset krevde kreativ tenking og godt håndverk for å få til gode løsninger og sømløse overganger.
Kielland as