Gaarden Stokke

Ombygging av låve til leiligheter

En gård med en gammel driftsbygning og et våningshus er bygd om til 9 leiligheter av høy standard. Vi hadde den største enkeltkontrakten i prosjektet, og sto for alt tømmerarbeid.

Kundeuttalelse
“Egil Knudsen as har gjort en kjempejobb med prosjektet. Her var det viktig å både beholde bygningenes særpreg, samtidig å bringe dette opp til moderne standard. Dette har Egil, Bård og gjengen gjort på en eksemplarisk måte.”

Les mer her