Velg en byggmester

Bruk en byggmester med solid fagkompetanse. Fagkunnskap gir trygghet.

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen:

  • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og handelsdepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står Mesterbrevnemndas sekretariat for.

Sentrale forskrifter til loven finner du her.

Kilde: http://www.mesterbrev.no

Om Mesterbrev

Mesterbrev arbeider mye for å hindre ulovlig bruk av mestertittelen og mestermerket.

Det er derfor viktig at mestere følger opp sitt ansvar med hensyn til å knytte mestertittelen sin til riktig firma.

Reglene er nemlig slik at om et foretak skal kunne markedsføre seg som mesterbedrift er det påkrevd at en mester har knyttet mesterbrevet sitt til foretaket.